آدرس

احمدآباد مستوفی، خیابان ولیعصر شمالی رو به ورزشگاه تختی

  • English
 

سبد خرید

رفه ) دارای یک ورود و دو خروج و شیر چهار راهه ( 4 طرفه ) دارای یک ورود و سه خروج میباشد

این تیپ از ولو ها دارای یک دسته میباشند که با ربع درجه چرخش  مسیر جریان را میبندد یا تغییر مسیر میدهد.

برای خرید بال ولو دستی هیدرولیک با اطلاع از بیشینه و کمینه دبی و فشار سیال عبوری و همچنین نوع فرمان و عملکرد شیر در مدار هیدرولیک با هیدرولیک رضایی تماس بگیرید درخواست خود را ارسال نمایید.

تماس تلفنی