آدرس

احمدآباد مستوفی، خیابان ولیعصر شمالی رو به ورزشگاه تختی

  • English
 

سبد خرید

شیر هیدرولیک چیست؟

شیر هیدرولیک به عنوان واحد کنترل و فرمان سیستم های هیدرولیکی می باشد. شیرهای هیدرولیک می توانند در دو نوع برقی و دستی تولید شوند که در بین آنها شیرهای دستی ساختاری بسیار ساده ای داشته و ساختار شیرهای برقی هیدرولیک تا حدودی پیچیده تر است.

مشخصات فنی شیر هیدرولیک

شیر هیدرولیک، از کلیدی ترین و تاثیر گذار ترین بخش های سیستم های هیدرولیکی است. همان طور که می دانیم جریان سیال در سیستم های هیدرولیک به کمک پمپ و موتور تامین شده و توسط شیرهای هیدرولیک تحت کنترل قرار می گیرد. شیرهای هیدرولیک شیرهای خاصی هستند، چرا که باید بتوانند علاوه بر مهار فشار سیال 3000 psi یا بیشتر، کارکردی روان و دقیق نیز داشته باشند که نیاز به تولید آنها از فولاد قوی (اغلب سنگین) و آهن دارد. بنابراین شیر هیدرولیک برای کنترل جهت، جریان یا فشار سیستم هیدرولیک یا قطع و وصل جریان سیال به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام این امور وجود دارد، به صورتی که شیرها را می توان به صورت مکانیکی (دستی)، شیر برقی یا پایلوت (فعال شدن از طریف سیکنال ضعیف تری از سیال) به کار انداخت. شیرهای کنترل جهت، شیرهای کنترل جریان و شیرهای کنترل فشار، سه گروه اصلی شیرهای هیدرولیکی هستند، و هر کدام انواع مختلفی دارند. شیر هیدرولیک را طبق قواعد متفاوتی می توان دسته بندی کرد که عبارتند از: نوع عملکرد، نوع تحریک و غیره.

انواع شیر هیدرولیک از نظر عملکرد

  1. شیر کنترل جهت: مسیر حرکت سیال را تغییر می دهند.
  2. شیر کنترل فشار: اصطلاحا به آنها رلیف ولو نیز می گویند و کنترل فشار سیستم را بر عهده دارند.
  3. شیر کنترل جریان یا دبی متغیر: وظیفه ی کنترل دبی سیستم را دارند.
  4.  

انواع شیر هیدرولیک از نظر نوع تحریک

  1. تحریک دستی
  2. تحریک سلونوئیدی
  3. تحریک مکانیکی یا بادامکی
  4. تحریک هوایی

تماس تلفنی